نمایش یک نتیجه

دیود Д 220

1,000تومان

دیود Д 220

  • silicon general purpose fast rectifier 50 / 70 / 100 V 
  •  50mA