برای ارسال سفارش و استعلام قیمت با فرستادن فایل گربر یا Pcbdoc از تمام راه های ارتباطی زیر میتوانید با سورنا الکترونیک در ارتباط باشید: