نمایش یک نتیجه

برد توسعه (AD9467-FMC-250EBZ (Evaluation Board

برای قیمت تماس بگیرید

AD9467- FMC-250EBZ Evaluation Board

  • Analog-to-digital converter (ADC)
  • Tool Is For Evaluation Of: AD9467-250
  •  16Bit
  • 250MSPS
  • Operating Supply Voltage:3 V to 3.6 V
  • Analog Devices
  • Product: Evaluation Boards
  • Brand: Analog Devices