نمایش دادن همه 6 نتیجه

پیجر سر تخت بیمار

برای قیمت تماس بگیرید

Nurse caller system

کلید فراخوان سرتخت بیمار به همراه زیربالشتی
 • فراخوان پرستار سر تخت بیمار
 • مشاهده پیغام call توسط پرستار و شماره تخت بیمار و ارائه خدمات توسط پرستار بر بالین بیمار

پیجر فراخوان اضطراری بیمار

برای قیمت تماس بگیرید

Emergency pager

 • کلید کششی مناسب نصب سرویس بهداشتی
 • مطلع نمودن پرستار و ایستگاه پرستاری با کشیدن بند متصل به دستگاه

 

 

چراغ سر در اتاق بیمار

برای قیمت تماس بگیرید

Headlights in the patient room

 • مناسب برای زمان دسترسی نداشتن پرستاران به تابلو ایستگاه پرستاری
 • اعلام آلارم با روشن شدن چراغ بالای درب اتاق بیمار و راهرو مربوطه و فراخوان پرستار

 

کلید احضار سر تخت بیمار

برای قیمت تماس بگیرید

Nurse caller system

کلید فراخوان سرتخت بیمار
 • فراخوان پرستار سر تخت بیمار
 • مشاهده پیغام call توسط پرستار و شماره تخت بیمار و ارائه خدمات توسط پرستار بر بالین بیمار

گیرنده مچی

برای قیمت تماس بگیرید

Wrist receiver

 • گیرنده مناسب پرستاران
 • مناسب برای استفاده در زمان خروج از ایستگاه پرستاری
 • اعلام فراخوان ها بر رو ی صفحه نمایشگر گیرنده مچی

 

مانیتور مرکزی

برای قیمت تماس بگیرید
Cental Monitor
 • نصب در ایستگاه پرستاری
 • مطلع شدن پرستاران از فراخوان های انجام شده توسط بیماران در ایستگاه پرستاری