نمایش 1–12 از 16 نتیجه

خازن 1.2PF

86,000تومان

Silicon RF Capacitors

 • 600S1R2AT250XT
 • خازن 1.2 پیکوفاراد
 • سایز0603
 • 250 ولت

خازن 100PF

52,000تومان

Silicon RF Capacitors

 • 600S101GT250XT
 • خازن 100پیکوفاراد
 • سایز0603
 • تلورانس2%
 • 250 ولت

خازن 100PF

51,000تومان

Silicon RF Capacitors

 • 600S101JT250XT
 • خازن 100پیکوفاراد
 • سایز0603
 • 5%
 • 250 ولت

خازن 2.2PF

46,000تومان

Silicon RF Capacitors

 • 600S2R2CT250XT
 • خازن 2.2 پیکوفاراد
 • سایز0603
 • 250 ولت

خازن 22PF

57,000تومان

Silicon RF Capacitors

 • 600S220JT250XT
 • خازن 22 پیکوفاراد
 • سایز0603
 • تلورانس5%
 • 250 ولت

خازن 24PF

51,000تومان

Silicon RF Capacitors

 • 600S240JT250XT
 • خازن 24 پیکوفاراد
 • سایز0603
 • 5%
 • 250 ولت

خازن 3.9PF

51,000تومان

Silicon RF Capacitors

 • 600S3R9CT250XT
 • خازن 3.9 پیکوفاراد
 • سایز0603
 • 250 ولت

خازن 4.7PF

Silicon RF Capacitors

 • 600S4R7CT250XT
 • خازن 4.7 پیکوفاراد
 • سایز0603
 • 250 ولت

خازن 43PF

57,000تومان

Silicon RF Capacitors

 • 600S430JT250XT
 • خازن 43 پیکوفاراد
 • سایز0603
 • 5%
 • 250 ولت