نمایش 1–12 از 16 نتیجه

خازن 1.2PF

برای قیمت تماس بگیرید

Silicon RF Capacitors

 • 600S1R2AT250XT
 • خازن 1.2 پیکوفاراد
 • سایز0603
 • 250 ولت

خازن 100PF

برای قیمت تماس بگیرید

Silicon RF Capacitors

 • 600S101GT250XT
 • خازن 100پیکوفاراد
 • سایز0603
 • تلورانس2%
 • 250 ولت

خازن 100PF

برای قیمت تماس بگیرید

Silicon RF Capacitors

 • 600S101JT250XT
 • خازن 100پیکوفاراد
 • سایز0603
 • 5%
 • 250 ولت

خازن 2.2PF

برای قیمت تماس بگیرید

Silicon RF Capacitors

 • 600S2R2CT250XT
 • خازن 2.2 پیکوفاراد
 • سایز0603
 • 250 ولت

خازن 22PF

برای قیمت تماس بگیرید

Silicon RF Capacitors

 • 600S220JT250XT
 • خازن 22 پیکوفاراد
 • سایز0603
 • تلورانس5%
 • 250 ولت

خازن 24PF

برای قیمت تماس بگیرید

Silicon RF Capacitors

 • 600S240JT250XT
 • خازن 24 پیکوفاراد
 • سایز0603
 • 5%
 • 250 ولت

خازن 3.9PF

برای قیمت تماس بگیرید

Silicon RF Capacitors

 • 600S3R9CT250XT
 • خازن 3.9 پیکوفاراد
 • سایز0603
 • 250 ولت

خازن 4.7PF

برای قیمت تماس بگیرید

Silicon RF Capacitors

 • 600S4R7CT250XT
 • خازن 4.7 پیکوفاراد
 • سایز0603
 • 250 ولت

خازن 43PF

برای قیمت تماس بگیرید

Silicon RF Capacitors

 • 600S430JT250XT
 • خازن 43 پیکوفاراد
 • سایز0603
 • 5%
 • 250 ولت

خازن سرامیکی 0.3 پیکو فاراد

برای قیمت تماس بگیرید

Silicon RF Capacitors / Thin Film 250volts 0.3pF

 • 600S0R3AT250XT
 • 0.3PF
 • SIZE 0603
 • 250VOLT

خازن سرامیکی 12 پیکو فاراد

برای قیمت تماس بگیرید

Silicon RF Capacitors / Thin Film 250volts 12pF 5%

 • 600S120JT250XT
 • 12PF
 • SIZE 0603
 • 250VOLT