رسیدگی درست و به موقع به بیماران در بیمارستان ها امری مهم و حائز اهمیت است. در صورتی که پرستاران و پزشکان در زمان مناسب متوجه درخواست و یا مشکل بیمار نشوند می تواند اتفاقات مختلفی با عواقب جبران ناپذیر اتفاق بیوفتد. یکی از مدرن ترین و بهترین امکانات که در این راستا می تواند به تیم درمانی کمک کند پیجر فراخوان پرستار می باشد. سیستم احضار پرستار یا پیجر بیمارستانی دارای مزایای  بسیاری بوده که می توان به موارد زیر اشاره نمود.

 • آرامش رواني بيمار
 • بهبود عملکرد کادر پرستاران
 • کاهش فشار کاری پرستاران
 • ارتباط آسان و موثر بیمار و پرستار
 • کاهش آلودگی صوتی و جلوگیری از هرج و مرج در بیمارستان
 • بهبود مدیریت و نظارت بر روی  عملکرد پرستاران از طریق گزارش گیری سیستم احضار پرستار

 

پیجر سر تخت بیمار

برای قیمت تماس بگیرید

Nurse caller system

کلید فراخوان سرتخت بیمار به همراه زیربالشتی
 • فراخوان پرستار سر تخت بیمار
 • مشاهده پیغام call توسط پرستار و شماره تخت بیمار و ارائه خدمات توسط پرستار بر بالین بیمار

پیجر فراخوان اضطراری بیمار

برای قیمت تماس بگیرید

Emergency pager

 • کلید کششی مناسب نصب سرویس بهداشتی
 • مطلع نمودن پرستار و ایستگاه پرستاری با کشیدن بند متصل به دستگاه

 

 

چراغ سر در اتاق بیمار

برای قیمت تماس بگیرید

Headlights in the patient room

 • مناسب برای زمان دسترسی نداشتن پرستاران به تابلو ایستگاه پرستاری
 • اعلام آلارم با روشن شدن چراغ بالای درب اتاق بیمار و راهرو مربوطه و فراخوان پرستار

 

کلید احضار سر تخت بیمار

برای قیمت تماس بگیرید

Nurse caller system

کلید فراخوان سرتخت بیمار
 • فراخوان پرستار سر تخت بیمار
 • مشاهده پیغام call توسط پرستار و شماره تخت بیمار و ارائه خدمات توسط پرستار بر بالین بیمار

گیرنده مچی

برای قیمت تماس بگیرید

Wrist receiver

 • گیرنده مناسب پرستاران
 • مناسب برای استفاده در زمان خروج از ایستگاه پرستاری
 • اعلام فراخوان ها بر رو ی صفحه نمایشگر گیرنده مچی

 

مانیتور مرکزی

برای قیمت تماس بگیرید
Cental Monitor
 • نصب در ایستگاه پرستاری
 • مطلع شدن پرستاران از فراخوان های انجام شده توسط بیماران در ایستگاه پرستاری