سفارش PCBA شامل موارد زیر بوده و  همه موارد را باهم در سورنا الکترونیک ثبت می کنید.

  •  سفارش PCB

  • سفارش قطعات الکترونیک

  • مونتاژ قطعات الکترونیک

 

پس از دریافت اطلاعات سفارش، تیم سورنا الکترونیک پاسخ استعلام را برای شما ارسال خواهد کرد و پس از دریافت تایید شما اقدام به سفارش برد مدار چاپی، خرید قطعات الکترونیک و مونتاژ قطعات الکترونیک در چین خواهد کرد.