نمایش دادن همه 4 نتیجه

VAT-3+ Attenuator

برای قیمت تماس بگیرید

VAT-5+ Attenuator

برای قیمت تماس بگیرید

تضعیف کننده PE7019-30 PASTERNACK

برای قیمت تماس بگیرید

  PE7019-30 Attenuator

 •  30dB Fixed Attenuator
 • N Male to N Female Directional
 • Black Anodized Aluminum Heatsink Body 
 •  50Watts
 • DC up to 18 GHz
 • PASTERNACK

تضعیف کننده متغیر AF-9003-69-11

برای قیمت تماس بگیرید

 • Attenuator Type Variable
 • freq 0-18GHz
 • Inserion loss 1.5dB
 • Attenuation 69dB
 • 2Watt
 • SMA Female-SMA Female
 • Aeroflex / Weinschel Company