نمایش دادن همه 5 نتیجه

فیبر راجرز 6010.2LM

برای قیمت تماس بگیرید

ROGERS RT/duroid 6010.2LM

 • ROGERS FIBER
 • HH/HH
 • 10Inch*20Inch
 • 0.25+-   DK=10.2
 • 0.5OZ
 • Rogers Corporation
 • امکان برش سایز فیبر بر اساس نظر مشتری وجود دارد.

 

فیبر راجرز 6035hTC

برای قیمت تماس بگیرید

ROGERS RT/duroid 6035hTC

 • ROGERS FIBER
 • 30Mil
 • 1Oz
 • Rogers Corporation
 • امکان برش سایز فیبر بر اساس نظر مشتری وجود دارد.

فیبر راجرز RO4003

برای قیمت تماس بگیرید

RO-4003 ROGERS FIBER

 • ROGERS FIBER
 • 4003
 • 31Mil
 • Rogers Corporation
 • قیمت براساس سانتیمتر مربع حساب میشود.
 • ابعاد موجود 24*17 سانتیمتر

فیبر راجرز RO5880

برای قیمت تماس بگیرید

RO-5880 ROGERS FIBER

 • ROGERS FIBER
 • 5880
 • 31Mil
 • Rogers Corporation
 • قیمت براساس سانتیمتر مربع حساب میشود.

برای قیمت تماس بگیرید.

فیبر راجرز10.2 6010LM

برای قیمت تماس بگیرید

10.2 ROGERS RT/duroid 6010 .LM

 • ROGERS FIBER
 • 0.5OZ
 • Rogers Corporation
 • امکان برش سایز فیبر بر اساس نظر مشتری وجود دارد
 •