سیستم های فراخوان مشتری مناسب برای رستوران‌ها، فست فودها، بیمارستان‌ها، کارواش و سایر مراکزی هستند که منجر به ازدحام جمعیت مقابل باجه فروش می‌شوند. این دستگاه قادر به اعلام شماره مشتریان در صف انتظار بوده وکمک زیادی به مدیریت فروش و نوبت دهی منظم به مشتریان می کنند از مزایای این نوع دستگاه‌های کالینگ می توان به جلوگیری از تجمع مشتریان و مراجعه کنندگان اشاره کرد.به منظور حفظ نظم، کاهش تراکم و ازدحام در مراکز خدماتی می توان از سیستم پیجر فراخوان مشتری بهره گرفت. استفاده از این محصول در فودکورت‌ها، کلینیک ها , شرکت ها , ادارات و کارخانه ها نیز جهت اعلام نوبت و یا پیج کردن پرسنل استفاده نمود.