نمایش دادن همه 3 نتیجه

اسپلیتر KATHREIN باند فرکانسی694-2700مگاهرتز 1:4

برای قیمت تماس بگیرید
 • Brand Kathrein
 • Reference HF-4N
 • Entrances 1 pcs
 • Outputs 4 pcs
 • Frequency range 694-2700 MHz + DC
 • Connectors N(F).
 • USED

اسپلیتر KATHREIN باند فرکانسی800-2500مگاهرتز 1:3

برای قیمت تماس بگیرید
 • Brand Kathrein
 • Reference HF-3N
 • Entrances 1 pcs
 • Outputs 3 pcs
 • Frequency range 800-2500 MHz + DC
 • Connectors N(F).
 • USED

اسپلیتر KATHREIN باند فرکانسی800-2500مگاهرتز1:2

برای قیمت تماس بگیرید
 • Brand Kathrein
 • Entrances 1 pcs
 • Outputs 2 pcs
 • Frequency range 800-2500 MHz 
 • Connectors N(F).
 • USED