طراحی مدار چاپی

نکته های مهم طراحی مدار چاپی که هر طراح باید بداند

امروزه می توان اهمیت طراحی برد مدار چاپی را هم تراز با برق دانست چرا که تقریباً در تمامی وسایل برقی تولیدی امروزه، از بردهای مدار چاپی برای برقراری اتصال بین ادوات الکتریکی استفاده می گردد. 

ادامه مطلب