نمایش یک نتیجه

نازل (سوزن) برای استفاده در سرنگ های قلع و خمیر فلاکس

11,000تومان

Nozzle (needle) for flux and tin paste syringes

  • نازل 2mmسر سرنگ
  • مناسب برای لحیم کاری دستی
  • جلوگیری از خشک شدن خمیر لحیم
  • مناسب برای مونتاژ قطعات بزرگتر مانندقطعات پسیو، SOICوTQFP