نمایش 1–12 از 15 نتیجه

مقاومت 200 اهم 7 وات

25,000تومان

Vishay Ceramic Resistor

 • 200ohm
 • 7watt
 • 5%
 • wire wound resistor

مقاومت 390 اهم 7 وات

25,000تومان

Vishay Ceramic Resistor

 • 390ohm
 • 7watt
 • 5%
 • wire wound resistor

مقاومت 910 اهم 7 وات

25,000تومان

Vishay Ceramic Resistor

 • 910ohm
 • 7watt
 • 5%
 • wire wound resistor

مقاومت0.51اهم 7 وات

25,000تومان

Vishay Ceramic Resistor

 • 0.51ohm
 • 7watt
 • 5%
 • wire wound resistor

مقاومت1.5 اهم 7 وات

25,000تومان

Vishay Ceramic Resistor

 • 1.5ohm
 • 7watt
 • 5%
 • wire wound resistor

مقاومت10کیلواهم 5 وات

17,000تومان

Vishay Ceramic Resistor

 • 10Kohm
 • 5watt
 • 5%
 • wire wound resistor

مقاومت120اهم 7 وات

25,000تومان

Vishay Ceramic Resistor

 • 120ohm
 • 7watt
 • 5%
 • wire wound resistor

مقاومت240 اهم 5 وات

17,000تومان

Vishay Ceramic Resistor

 • 240ohm
 • 5watt
 • 5%
 • wire wound resistor

مقاومت330اهم 5 وات

20,000تومان

Vishay Ceramic Resistor

 • 330ohm
 • 5watt
 • 2%
 • wire wound resistor

مقاومت360اهم 5 وات

17,000تومان

Vishay Ceramic Resistor

 • 360ohm
 • 5watt
 • 5%
 • wire wound resistor

مقاومت4.7اهم 5 وات

17,000تومان

Vishay Ceramic Resistor

 • 4.7ohm
 • 5watt
 • 5%
 • wire wound resistor