نمایش دادن همه 4 نتیجه

B3JC1646

7,549,000تومان

B3jc1646
EEV Technologies
Radio Frequency Circulator

B3JC1649

15,098,000تومان

B3jc1649
EEV Technology
X-Band Circulator
Frq range 9.3 to 9.5GHz

B3Lt16114

6,282,000تومان

B3LT16114
EEV Technologies
frq 9300-9500MHz
pwr 50KW

MG5424

35,895,000تومان

MG5424
EEV Technologies
x-Band Magnetron