نمایش یک نتیجه

مانیتور مرکزی

3,850,000تومان
Cental Monitor
  • نصب در ایستگاه پرستاری
  • مطلع شدن پرستاران از فراخوان های انجام شده توسط بیماران در ایستگاه پرستاری