نمایش دادن همه 3 نتیجه

کانکتور 23SMA-50-0-3/111_NE

RF Coaxial Connector

  • SMA چهار سوراخه فلنج دار
  • تفلون بلند
  • HUBER+SUHNERR

 

کانکتور 23SMA-50-0-52/199_NE

461,300تومان

RF Coaxial Connector

  • SMA چهار سوراخه فلنج دار رو بردی
  • HUBER+SUHNERR

 

کانکتور 23SMA-50-0-53/199_NE

402,600تومان

RF Coaxial Connector

  • SMA چهار سوراخه فلنج دار
  • تفلون بلند
  • HUBER+SUHNERR