نمایش دادن همه 8 نتیجه

ترانس 12ولت 10وات

برای قیمت تماس بگیرید

Trans 12v-10watt

 • ترانس220به 12ولت
 • 1آمپر
 • 10وات
 • ابعاد57*20
 • ولتاژ تک (دو سر)خروجی

ترانس 12ولت 40وات

برای قیمت تماس بگیرید

Trans 12v-40watt

 • ترانس220-12ولت
 • 40وات
 • 3آمپر
 • ابعاد66*35
 • تک دوسر

ترانس12ولت2.5وات

برای قیمت تماس بگیرید

Trans 12v-2.5watt

 • ترانس220به 12ولت
 • 300میلی آمپر
 • 2.5وات
 • ابعاد14*41
 • ولتاژ تک (دو سر)خروجی

ترانس12ولت2.5وات روبردی

برای قیمت تماس بگیرید

Trans 12v-2.5watt On board

 • ترانس220به 12ولت
 • 300میلی آمپر
 • 2.5وات
 • ولتاژ تک (دو سر)خروجی
 • روبردی بدون پوشش(قالپاق)
 • سیم پیچ دوطبقه

ترانس12ولت20وات | خروجی تک سر

برای قیمت تماس بگیرید

Trans 12v-20watt

ترانس220به (12-12)ولت
2آمپر
20وات
ابعاد66*25
ولتاژ تک سر

ترانس12ولت20وات | ولتاژ دوبل خروجی

برای قیمت تماس بگیرید

Trans 12v-20watt

 • ترانس220به (12-12)ولت
 • 2آمپر
 • 20وات
 • ابعاد66*25
 • ولتاژ دوبل سه سر

ترانس12ولت3.5وات

برای قیمت تماس بگیرید

Trans 12v-3.5watt

 • ترانس220به 12ولت
 • 400میلی آمپر
 • 3.5وات
 • ابعاد17*41
 • ولتاژ تک (دو سر)خروجی

ترانس12ولت3.5وات روبردی

برای قیمت تماس بگیرید

Trans 12v-3.5watt on board

 • ترانس220به 12ولت
 • 400میلی آمپر
 • 3.5وات
 • ولتاژ تک (دو سر)خروجی
 • روبردی بدون پوشش(قالپاق)
 • سیم پیچ دوطبقه