نمایش یک نتیجه

مبدل ولتاژ به فرکانس AD652BQ

1,829,000تومان

AD652BQ
Voltage to Frequency & Frequency to Voltage IC
SYNC V/F CONVERTER
(PACKAGE: CERDIP(Q-16