type od diode

آشنایی با انواع دیود و کاربرد آن

دیود پرکاربردترین المان نیمه هادی در مدارهای الکترونیکی است. دیودها مانند یک شیر چک الکتریکی دو ترمینالی است که جریان را در یک جهت از خود عبور می دهد بعبارتی دیود یکی از المان های الکترونیکی است…

ادامه مطالعه

بردهای الکترونیکی

راهنمای کامل قطعات الکترونیکی:انواع قطعات الکترونیکی و کاربرد آنها

بردهای الکترونیکی جزئی از تمامی لوازم الکترونیکی هستند که انواع قطعات الکترونیکی را در بر میگیرند و کاربرد گسترده ای دارند. در دنیایی که انسان ها…

ادامه مطالعه

قطعات الکترونیک

قطعات الکترونیکی اکتیو و پسیو در الکترونیک

قطعات الکترونیک فعال (active) و منفعل (passive)

به صورت کلی قطعات الکترونیکی اکتیو و پسیو در الکترونیک یا  به عبارتی دیگر فعال و منفعل تقسیم میشود . تفاوت های زیادی در کار این دو دسته از قطعات وجود دارد. در این مقاله قرار است تا به توضیح این دو نوع قطعات الکترونیکی اکتیو و پسیو و تفاوت آن ها بپردازیم و سپس در ادامه به توضیح اینکه کدام قطعات الکترونیک از این دو نوع میباشند.

ادامه مطالعه